1

Thông báo chốt danh sách cổ đông phân phối cổ phiếu quỹ và phát hành phân phối cổ phiếu thưởng cho cổ đông hiện hữu.

Căn cứ vào Biên Bản Họp Đại Hội cổ đông ngày 18/04/2015 đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua về phương án phân phối cổ phiếu quỹ (CPQ) của Công ty cho cổ đông hiện hữu và thông qua phương án phát hành cổ phiếu thưởng từ nguồn vốn chủ sở hữu hiện có cho cổ đông hiện hữu để tăng vốn Điều lệ.

Ngày 17/06/2015, được sự chấp thuận của Ủy ban chứng khoán Nhà nước. Hội Đồng Quản Trị Công ty cổ phần Công Nghệ Sao Bắc Đẩu đã họp và xin thông báo đến Quý cổ đông như sau: 

1. Phân phối cổ phiếu quỹ Công ty cho cổ đông hiện hữu
Ngày chốt danh sách cổ đông : 16h00 ngày 26/06/2015.
Thời gian thực hiện phân phối cổ phiếu quỹ: từ ngày 29/06/2015 đến ngày 10/7/2015.
2. Phát hành và phân phối cổ phiếu thưởng cho cổ đông hiện hữu
Ngày chốt danh sách cổ đông : 16h00 ngày 26/06/2015.
Thời gian thực hiện phát hành và phân phối cổ phiếu thưởng: từ ngày 29/06/2015 đến ngày 10/07/2015. 

Chi tiết xin vui lòng xem hai file đính kèm bên trên. Nếu có thông tin nào chưa rõ, Quý cổ đông vui lòng liên hệ với Ban Quan Hệ cổ đông Công ty để được giải đáp thắc mắc.

Địa điểm thực hiện quyền: 
Các cổ đông được nhận cổ phiếu quỹ và cổ phiếu thưởng theo danh sách được cập nhật tự động tại Sổ đăng ký cổ đông của Công ty. 
Cổ đông nào có nhu cầu cập nhật thêm trên Sổ chứng nhận sở hữu cổ phần của cá nhân xin vui lòng liên hệ:Chị Lê Nguyễn Anh Uyên – Văn Phòng Hội Đồng Quản Trị Công ty CP Công Nghệ Sao Bắc Đẩu – Tòa nhà Sao Bắc Đẩu, Lô U12b-16a, đường số 22, KCX Tân Thuận, P Tân Thuận Đông, Q7, TP HCM  từ ngày 06/07/2015. 
Cổ đông vui lòng đem theo CMND và Sổ chứng nhận sở hữu cổ phần khi đến làm thủ tục ghi nhận thêm cổ phần trên Sổ (trường hợp cổ đông ở xa xin gởi Sổ chứng nhận sở hữu cổ phần bằng đường chuyển phát nhanh đến địa chỉ nêu trên, sau khi ghi nhận xong Công ty sẽ chuyển lại sổ theo địa chỉ cổ đông yêu cầu).


Trân trọng,

TM.HĐQT
CT HĐQT
Nguyễn Đức Quang

Các tin khác