1

Thông báo chốt danh sách cổ đông để đăng ký lưu ký chứng khoán

Công ty cổ phần Công Nghệ Sao Bắc Đẩu thông báo về việc chốt danh sách cổ đông để đăng ký lưu ký chứng khoán. Chi tiết thông báo xem tại đây

Các tin khác