1

Sao Bắc Đẩu tổ chức Đại hội cổ đông 2014

Ngày 19/04/2014 vừa qua, Công ty CP Công nghệ Sao Bắc Đẩu đã tổ chức Đại Hội Đồng Cổ Đông (ĐHCĐ) năm 2014 tại trụ sở chính của công ty tại TP.HCM, liên kết với địa điểm phụ tại Hà Nội qua hệ thống Video Conference tại chi nhánh công ty ở Hà Nội.Đại hội đã thông qua Báo cáo thường niên, Báo cáo tài chính kiểm toán và báo cáo tài chính kiểm toán hợp nhất năm 2013; Phương án phân phối lợi nhuận năm 2013. Theo đó, năm 2013 được biết là một năm thực sự khó khăn chung cho các doanh nghiệp Việt Nam, kết quả kinh doanh của Sao Bắc Đẩu cũng ít nhiều bị ảnh hưởng kể cả về doanh thu lẫn lợi nhuận. Tuy nhiên trong sự cố gắng phát huy nội lực, linh hoạt trong kinh doanh và phát triển các giải pháp, dịch vụ mới, Sao Bắc Đẩu đã đạt doanh thu 352,75 tỉ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt 4,39 tỉ đồng. Có thể nói Sao Bắc Đẩu đã và đang vượt qua khỏi khó khăn một cách chậm rãi nhưng chắc chắn!Bên cạnh đó,  đại hội còn thông qua kế hoạch hoạt động của công ty trong năm 2014 và định hướng của Sao Bắc Đẩu trong năm nay sẽ tiếp tục đầu tư và đẩy mạnh kinh doanh các dịch vụ trên nền điện toán đám mây đã phát triển trong năm 2013. Dự kiến tăng trưởng doanh thu hợp nhất năm 2014 đạt 35%, tăng trưởng lợi nhuận sau thuế đat 125% so với năm 2013.

Các tin khác