1

Sao Bắc Đẩu thông báo dời ngày họp Đại hội Cổ đông năm 2010

Ngày 20/04/2010 HĐQT công ty Cp công Nghệ Sao Bắc Đẩu đã họp và thống nhất dời ngày họp ĐHCĐ 2010 lại thành ngày 28/04/2010 để các cổ đông có thể tham dự đầy đủ hơn do 29/04 nghỉ bù Lễ 01/05. Các chi tiết khác liên quan đến Đại hội không thay đổi.

Các tin khác