1

Sao Bắc Đẩu thay đổi người đại diện góp vốn của Cổ đông sáng lập

Công ty cổ phần Công Nghệ Sao Bắc Đẩu thông báo về việc HĐQT công ty đã quyết định thay đổi Người đại diện phần vốn góp của công ty tại công ty thành viên như sau:

Ông Nguyễn Đức Quang  thay ông Đỗ Văn Hào làm đại diện vốn của Sao Bắc Đẩu tại  công ty cổ phần Giải Pháp Quản Lí Tích Hợp Sao Bắc Đẩu (S-IMS).

Các tin khác