1

Sao Bắc Đẩu thay đổi người đại diện góp vốn của Cổ đông sáng lập

Công ty cổ phần Công Nghệ Sao Bắc Đẩu thông báo về việc HĐQT công ty đã quyết định thay đổi Người đại diện phần vốn góp của công ty tại các công ty thành viên và công ty liên doanh như sau:

  • Ông Nguyễn Đức Quang thay ông Đỗ Văn Hào làm đại diện vốn của Sao Bắc Đẩu tại công ty cổ phần Công Nghệ Mạng Việt Thành Công (VTC Networks).
  • Ông Đặng Nam Sơn thay ông Trần Anh Tuấn làm đại diện vốn của Sao Bắc Đẩu tại công ty cổ phần Học Viện Sao Bắc Đẩu (SBD Academy).

Các tin khác