1

Sao Bắc Đẩu thay đổi người đại diện góp vốn của Cổ đông sáng lập

 

Công ty cổ phần Công Nghệ Sao Bắc Đẩu thông báovề việc HĐQT công ty đã quyết định thay đổi Người đại diện phần vốn góp của công ty tại các công ty thành viên và công ty liên doanh như sau:

  • Ông Hoàng Hải Thịnh thay ông Đặng Nam Sơn làm đại diện vốn của Sao Bắc Đẩu tại  công ty TNHH Tư vấn và Đào tạo NetPro.
  • Ông Trần Tuyên Đức thay ông Nguyễn Đức Quang làm đại diên vốn của Sao Bắc Đẩu tại công ty cổ phần Giải Pháp Kinh Doanh Sao Bắc Đẩu.
  • Bà Đỗ Thanh thay ông Nguyễn Đức Quang làm đại diện vốn của Sao Bắc Đẩu tại công ty cổ phần Skills Group.

 

Các tin khác