1

Sao Bắc Đẩu thành lập Trung Tâm Dịch vụ CNTT tại Tân Thuận

Vừa qua, Hội Đồng Quản Trị Công ty Cổ phần Công Nghệ Sao Bắc Đẩu đã ban hành nghị quyết số 002/2010/QĐ-HĐQT về việc phê duyệt thành lập Trung tâm Dịch vụ CNTT tại Khu chế xuất Tân Thuận; và nghị quyết số 003/2010/QĐ-HĐQT bổ nhiệm ông Nguyễn Xuân Quang làm giám đốc Trung tâm tích hợp này.

HĐQT công ty cũng đã thống nhất việc ông Võ Hùng Anh thôi vị trí Phó tổng Giám đốc Tổng vụ để tập trung hỗ trợ cho việc xây dựng dự án Trung tâm Dịch vụ CNTT tại Tân Thuận

Việc thành lập Trung tâm DV CNTT là một bước phát triển mới của công ty nhằm chuyên nghiệp hóa các hoạt động CNTT theo đúng với mục tiêu chiến lược mà công ty đã và đang theo đuổi.

Các tin khác