1

Sao Bắc Đẩu mua lại Cổ phiếu quỹ


Ngày 23/04/2013. Cty cp Công Nghệ Sao Bắc Đẩu đã hoàn thành thủ tục mua lại 396.324 cp làm cổ phiếu quỹ.

Các tin khác