1

Sao Bắc Đẩu hoàn tất việc phát hành cổ phần tăng vốn chia cổ tức đợt 2 năm 2008 cho cổ đông

Ngày 12/07/2009 Công ty cổ phần Công Nghệ Sao Bắc Đẩu đã hoàn tất thực hiện việc phát hành cổ phần tăng vốn để chia cổ tức đợt 2 năm 2008 cho các cổ đông.

Vốn của Công ty Cổ phần Công nghệ Sao Bắc Đẩu kể từ ngày 12/07/2009 tăng từ 37,563,790,000vnđ (ba mươi bảy tỷ năm trăm sáu mươi ba triệu bảy trăm chín mươi ngàn đồng), tương ứng với số cổ phần lưu hành là: 3,756,379 cổ phần thành 43,198,040,000vnđ (bốn mươi ba tỷ một trăm chín mươi tám triệu không trăm bốn mươi ngàn đồng), tương ứng với số cổ phần lưu hành là: 4,319,804 cổ phần.

Các tin khác