1

Sao Bắc Đẩu hoàn tất chương trình phát hành riêng lẻ 2010

Ngày 26/11/2010 Công ty cổ phần Công Nghệ Sao Bắc Đẩu đã hoàn tất chương trình phát hành riêng lẻ năm 2010.

Vốn của Công ty Cổ phần Công nghệ Sao Bắc Đẩu kể từ ngày 26/11/2010 tăng từ 51,157,470,000vnđ (năm mươi mốt tỷ một trăm năm mươi bảy triệu bốn trăm bảy mươi ngàn đồng), tương ứng với số cổ phần lưu hành là: 5,115,747 cổ phần.thành 80,000,000,000 vnđ (tám mươi tỷ đồng), tương ứng với số cổ phần lưu hành là: 8,000,000 cổ phần.
 

Các tin khác