1

Sao Bắc Đẩu đầu tư góp vốn vào Công ty TNHH Kết nối Thông tin Hải An

Hội Đồng Quản Trị Công ty Cổ phần Công nghệ Sao Bắc Đẩu vừa phê duỵêt việc góp vốn đầu tư vào Công ty TNHH Kết nối thông tin Hải An. Số vốn góp trong giai đoạn đầu gần 1 tỷ đồng, chiếm 49% tổng số vốn điều lệ.

Để thể hiện được các dịch vụ của mình hướng tới việc phục vụ phát triển kinh doanh của các doanh nghiệp và là một thành viên trong Tổng công ty Sao bắc Đẩu, Công ty Hải An sẽ được đổi tên thành Công ty giải pháp kinh doanh Sao Bắc Đẩu (Sao Bac Dau Business Solutions) với các dịch vụ Outsourcing Contact Center và Business Continuty Plan (BCP).
 

                                                                                                        Người công bố thông tin
                                                                        Tổng Giám Đốc Công ty Cổ Phần Công Nghệ Sao Bắc Đẩu
                                                                                                              Trần Anh Tuấn

Các tin khác