1

Sao Bắc Đẩu công bố thông tin nghị quyết đại hội cổ đông thường niên năm 2013

Công ty Cổ Phần Công nghệ Sao Bắc Đẩu công bố nghị quyết ĐHCĐ thường niên năm 2013, vui lòng theo đường dẫn bên dưới:

Nghị quyết ĐHCĐ thường niên năm 2013


Các tin khác