1

Sao Bắc Đẩu công bố các văn bản về báo cáo 2008 và kế hoạch 2009

Vừa qua, tại Đại hội Cổ đông thường niên 2009, Công ty Cổ phần Công nghệ Sao Bắc Đẩu đã công bố các thông tin như sau (vui lòng nhấn vào link để tải file pdf):

 

 

  • Báo cáo tài chính kiểm toán 2008, báo cáo tài chính 2008 rút gọn

 

  • Báo cáo thường niên 2008

 

  • Kế hoạch 2009
     

Các tin khác