1

Sao Bắc Đẩu bổ nhiệm nhân sự lãnh đạo

Vừa qua, HĐQT công ty cổ phần Công Nghệ Sao Bắc Đẩu đã họp và phê duyệt sơ đồ tổ chức điều hành năm 2011 đồng thời cũng thống nhất việc bổ nhiệm ông Hà Thế Thập làm Phó Tổng Giám Đốc Điều Hành của Công ty.

Các tin khác