1

Sao Bắc Đẩu Báo cáo giao dịch cổ phiếu của cổ đông nội bộ

Sao Bắc Đẩu Báo cáo giao dịch cổ phiếu của tổ chức có liên quan đến cổ đông nội bộ (ông Đỗ Văn Hào – Thành viên HĐQT)

Công ty Cổ phần Công Nghệ Sao Bắc Đẩu (SBD Corp) báo cáo giao dịch cổ phiếu của tổ chức có liên quan đến cổ đông nội bộ như sau:
 
1. Tên tổ chức có liên quan thực hiện giao dịch: Cty TNHH Hà Anh Thư
2. Số GP DKKD: 0309476644
3. Số lượng, tỷ lệ cổ phiếu công ty Hà Anh Thư hiện đang nắm giữ: 0 cổ phiếu, chiếm tỷ lệ 0%
4. Tên người liên quan: ông Đỗ Văn Hào:
5. Số chứng minh thư: 021864641
6. Chức vụ : Thành viên Hội đồng quản trị
7. Số lượng, tỷ lệ cổ phiếu người liên quan hiện đang nắm giữ   320,919 cổ phiếu, chiếm tỷ lệ 7.43%
7. Số lượng cổ phiếu đăng ký giao dịch: 50.000 cổ phiếu
9. Số lượng, tỷ lệ cổ phiếu công ty Hà Anh Thư sẽ nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: 50.000 cổ phiếu
10. Số lượng, tỷ lệ cổ phiếu người liên quan nắm giữ  sau khi thực hiện giao dịch 320,919 cổ phiếu, chiếm tỷ lệ 7.43%
11. Mục đích thực hiện giao dịch: Chuyển quyền sở hữu
12. Thời gian dự kiến thực hiện: Từ ngày 20/11/2009 đến ngày 25/11/2009.

Các tin khác