1

Quyết định phát hành và phân phối cổ phiếu Thưởng cho cổ đông hiện hữu

Công ty cổ phần công nghệ Sao Bắc Đẩu quyết định phát hành và phân phối cổ phiếu Thưởng cho cổ đông hiện hữu tại đây.

Các tin khác