1

Quyết định miễn nhiệm Phó TGĐ Khối kinh doanh Miền Nam

Công ty cổ phần Công Nghệ Sao Bắc Đẩu công bố thông tin về việc miễn nhiệm chức danh Phó Tổng Giám Đốc phụ trách khối Kinh doanh Miền Nam của Ông Nguyễn Xuân Quang tại Công ty cổ phần Công Nghệ Sao Bắc Đẩu để nhận nhiệm vụ chuyên trách tại Công ty cổ phần Công Nghệ Sao Bắc Đẩu Miền Nam. Chi tiết Quyết định xem tại đây

Các tin khác