1

Miễn nhiệm kế toán trưởng: Bà Hồ Thị Hồng Hạnh và Bổ nhiệm Bà Trần Phan Thúy An làm kế toán trưởng

Ngày 12/07/2016, Hội đồng quản trị công ty cổ phần Công Nghệ Sao Bắc Đẩu đã họp và thông qua việc miễn nhiệm chức vụ kế toán trưởng của Bà Hồ Thị Hồng Hạnh và Bổ nhiệm Bà Trần Phan Thúy An làm kế toán trưởng mới . Quyết định có hiệu lực kể từ ngày 06/08/2016.

Chi tiết xem tại đây:

QĐ miễn nhiệm Kế toán trưởng
QĐ bổ nhiệm Kế toán trưởng

Các tin khác