1

HĐQT Sao Bắc Dẩu quyết định bán 33 cổ phiếu quỹ

Ngày 06/05/2011 HĐQT công ty cổ phần Công Nghệ Sao Bắc Đẩu đã họp và thống nhất việc bán 33 cổ phiếu quỹ của Công ty cho ông Nguyễn Đức Quang-CT HĐQT. Chi tiết quyết định tải tại đây.

Các tin khác