1

Công ty CP Công nghệ Sao Bắc Đẩu tham gia thành lập Học viện Sao Bắc Đẩu (SBD Academy)

Ngày 20/10/2008 HĐQT Công ty Cổ phần Công nghệ Sao Bắc Đẩu đã quyết định góp vốn thành lập Công ty Cổ phần Học viện Sao Bắc Đẩu (SBD Academy) với số vốn điều lệ ban đầu là  một  tỉ đồng  trong đó SBD góp 50% là  năm trăm triệu  đồng.

SBD Academy sẽ được thành lập tại Hà Nội, hoạt động chủ yếu trong lĩnh vực đào tạo, dạy nghề và tư vấn kiến thức công nghệ thông tin và viễn thông.

Các tin khác