1

Công ty CP Công nghệ Sao Bắc Đẩu giảm vốn đầu tư tại Netpro, tăng vốn đầu tư tại SBD Academy.

Ngày 23/04/2009, HĐQT Công ty cổ phần Công Nghệ Sao Bắc Đẩu đã họp và thông qua việc giảm vốn đầu tư tại công ty TNHH Tư Vấn & Đào Tạo Netpro (Netpro) từ 4,95 tỷ vnđ xuống còn 2,95 tỷ vnđ và chuyển nhượng toàn bộ phần vốn còn lại này (2,95 tỷ vnđ) cho công ty cổ phần Học Viện Sao Bắc Đẩu (SBD Academy). Đồng thời Sao Bắc Đẩu tăng vốn góp tại SBD Academy từ 49.500 cổ phần (tương đương 495 triệu vnđ) lên 344.500 cổ phần (tương đương 3,445 tỷ vnđ).

Sau khi hoàn tất các giao dịch, tỉ lệ nắm giữ của Sao Bắc Đẩu tại Netpro còn 0% và tại SBD Academy là 344.500 cổ phần, tương đương 3,445 tỷ vnđ, chiếm 87,21 % vốn tại SBD Academy.

Các tin khác