1

Công ty cổ phần Công Nghệ Sao Bắc Đẩu thông qua chủ trương chuyển nhượng phần vốn góp và cổ phần tại Netpro và SBD Academy

Ngày 28/05/2010, HĐQT công ty cổ phần Công Nghệ Sao Bắc Đẩu đã thông qua chủ trương chuyển nhượng toàn bộ phần vốn Công ty hiện đang nắm giữ tại công ty TNHH Tư Vấn và Đào Tạo Netpro (Netpro) và Công ty cổ phần Học Viện Sao Bắc Đẩu (SBĐ Academy).

Các tin khác