1

Công ty Cổ phần Công nghệ Sao Bắc Đẩu thông báo thay đổi người đại diện Công bố thông tin

Công ty cổ phần Công Nghệ Sao Bắc Đẩu thông báo về việc bà Lê Nguyễn Anh Uyên sẽ là người đại diện Công bố thông tin của Công ty kể từ ngày 21/10/2016. Chi tiết vui lòng xem tại đây:
Phụ lục 1
Phụ lục 3

Các tin khác