1

Công ty cổ phần Công Nghệ Sao Bắc Đẩu thông báo tăng vốn điều lệ

Công ty cổ phần Công Nghệ Sao Bắc Đẩu thông báo tăng vốn điều lệ từ 82.879.070.000 (tám mươi hai tỷ tám trăm bảy mươi chín triệu không trăm bảy mươi ngàn đồng) thành 84.879.070.000 (tám mươi tư tỷ tám trăm bảy mươi chín triệu không trăm bảy mươi ngàn đồng.
Chi tiết xem tại đây

Các tin khác