1

Công ty Cổ phần Công Nghệ Sao Bắc Đẩu thông báo giao dịch cổ phiếu của cổ đông nội bộ (Ông Nguyễn Việt Thắng – Phó Tổng Giám Đốc khối Khách hàng Chiến Lược)

1. Thông tin về cá nhân thực hiện giao dịch:
- Họ và tên cá nhân: NGUYỄN VIỆT THẮNG
- Quốc tịch: Việt Nam
- Số CMND: 063080679 cấp ngày 27/09/2000 tại CA Lào Cai.
- Địa chỉ liên hệ: Lô U12b-16a, đường 22, KCX Tân Thuận, P Tân Thuận Đông, Q7, TP HCM
- Điện thoại: 0903 261235 Email: thangnv@saobacdau.vn 
- Chức vụ hiện nay tại công : Phó Tổng Giám Đốc khối Khách hàng Chiến Lược
2. Số lượng, tỷ lệ cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 242,880 cổ phiếu, chiếm tỷ lệ 2.93%.
3. Số lượng cổ phiếu đăng ký giao dịch: 14,510 cổ phiếu
4. Số lượng, tỷ lệ cổ phiếu dự kiến nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: 257,390 cổ phiếu chiếm tỷ lệ 3.11%.
5. Mục đích thực hiện giao dịch: nhận chuyển nhượng cổ phiếu.
6. Phương thức giao dịch: Thỏa thuận
7. Thời gian dự kiến thực hiện giao dịch: từ ngày 18/01/2016 đến ngày: 26/01/2016

Chi tiết bản cứng thông báo giao dịch tại đây


Các tin khác