1

Công ty Cổ phần Công Nghệ Sao Bắc Đẩu thông báo giao dịch cổ phiếu của cổ đông nội bộ (Ông Hà Thế Thập – Phó Tổng Giám Đốc Điều Hành)

1. Thông tin về cá nhân thực hiện giao dịch:
- Họ và tên cá nhân: HÀ THẾ THẬP
- Quốc tịch: Việt Nam
- Số CMND: 024425776 cấp ngày 11/11/2014 tại CA TP HCM
- Địa chỉ liên hệ: Lô U12b-16a, đường 22, KCX Tân Thuận, P Tân Thuận Đông, Q7, TP HCM
- Điện thoại: 0903 615999        Email: thapht@saobacdau.vn
- Chức vụ hiện nay tại công : Phó Tổng Giám Đốc Điều Hành
2. Số lượng, tỷ lệ cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 14,510 cổ phiếu, chiếm tỷ lệ 0.18%.
3. Số lượng cổ phiếu đăng ký giao dịch: 14,510 cổ phiếu
4. Số lượng, tỷ lệ cổ phiếu dự kiến nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: 0 cổ phiếu chiếm tỷ lệ 0%.
5. Mục đích thực hiện giao dịch: chuyển nhượng cổ phiếu.
6. Phương thức giao dịch: Thỏa thuận
7. Thời gian dự kiến thực hiện giao dịch: từ ngày 18/01/2016 đến ngày: 26/01/2016


Chi tiết bản cứng thông báo giao dịch tại đây

Các tin khác