1

Công ty Cổ phần Công Nghệ Sao Bắc Đẩu thông báo giao dịch cổ phiếu của cổ đông nội bộ.

Công ty Cổ phần Công Nghệ Sao Bắc Đẩu thông báo giao dịch cổ phiếu của cổ đông nội bộ: Bà Mai Thị Thuý Mai - Trưởng Ban Kiểm Soát. Thời gian dự kiến thực hiện giao dịch: Từ ngày 28/04/2015 đến ngày 8/5/2015.

Chi tiết số liệu tại đây

Các tin khác