1

Công ty Cổ phần Công Nghệ Sao Bắc Đẩu thông báo giao dịch cổ phiếu của cổ đông nội bộ.

Công ty Cổ phần Công Nghệ Sao Bắc Đẩu thông báo giao dịch cổ phiếu của cổ đông nội bộ: Ông Nguyễn Việt Thắng. Thời gian dự kiến thực hiện giao dịch: Từ ngày 27/04/2015 đến ngày 4/5/2015
Chi tiết số liệu tại đây

Các tin khác