1

Công ty cổ phần Công Nghệ Sao Bắc Đẩu tham gia thành lập công ty cổ phần Dịch Vụ Viễn Thông Sao Bắc Đẩu

Ngày 31/03/2016, Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Công nghệ Sao Bắc Đẩu (SBD) đã họp và  quyết định góp vốn thành lập Công ty cổ phần Dịch Vụ Viễn Thông Sao Bắc Đẩu (SBD Telecom) với số vốn điều lệ ban đầu là mười  tỷ đồng  trong đó SBD góp 60% tương đương 6 tỷ đồng do ông Trần Tuyên Đức làm đại diện quản lý phần vốn góp.

SBD Telecom hoạt động chủ yếu trong các lĩnh vực : Cung cấp thiết bị, dịch vụ Công nghệ thông tin; các dịch vụ Giá trị gia tăng trên nền tảng viễn thông; dịch vụ bảo hành bảo trì cho mạng viễn thông.

Quyết định thành lập Công ty cổ phần Dịch Vụ Viễn Thông Sao Bắc Đẩu tại đây
Quyết định cử đại diện vốn tại công ty cổ phần Dịch Vụ Viễn Thông Sao Bắc Đẩu tại đây

Các tin khác