1

Công ty cổ phần Công Nghệ Sao Bắc đẩu tham gia thành lập công ty cổ phần Công Nghệ Số Sao Bắc Đẩu

 
Ngày 30/12/2014 HĐQT Công ty cổ phần Công nghệ Sao Bắc Đẩu đã họp và  quyết định góp vốn thành lập Công ty Cổ phần Công Nghệ Số Sao Bắc Đẩu (SBD Digital) với số vốn điều lệ ban đầu là mười  tỷ đồng  trong đó SBD góp 74% do ông Trần Anh Tuấn đại diện quản lý phần vốn góp.

SBD Digital  hoạt động chủ yếu trong lĩnh vực : Cung cấp các dịch vụ về công nghệ thông tin số, truyền tải nội dung số và phát triển nội dung số; Phát triển phần mềm và dịch vụ phần mêm, kinh doanh thương mại điện tử.

Quyết định thành lập Công ty Cổ phần Công Nghệ Số Sao Bắc Đẩu tại đây
Quyết địnhcử đại diện vốn tại công ty cổ phần Công Nghệ Số Sao Bắc Đẩu tại đây

Các tin khác