1

Công ty cổ phần Công Nghệ Sao Bắc Đẩu tham gia thành lập công ty cổ phần Công Nghệ Sao Bắc Đẩu Miền Nam

Ngày 09/12/2016, Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Công nghệ Sao Bắc Đẩu (SBD) đã họp và  quyết định góp vốn thành lập Công ty cổ phần Công Nghệ Sao Bắc Đẩu Miền Nam (SBD South) với số vốn điều lệ ban đầu là mười  tỷ đồng  trong đó SBD góp 61% tương đương 6,1 tỷ đồng do ông Trần Anh Tuấn làm đại diện quản lý phần vốn góp.
SBD South hoạt động chủ yếu trong các lĩnh vực :Mua bán các sản phẩm CNTT, dịch vụ CNTT,các sản phẩm tiết kiệm năng lượng; sản xuất và kinh doanh các sản phẩm tiết kiệm năng lượng; kinh doanh các dịch vụ cho thuê kho bãi, vẫn tải, bốc xếp.

Quyết định thành lập Công ty cổ phần Công Nghệ Sao Bắc Đẩu Miền Nam và Quyết định cử đại diện vốn tại công ty cổ phần Công Nghệ Sao Bắc Đẩu Miền Nam tại đây

Các tin khác