1

Công ty Cổ phần Công nghệ Sao Bắc Đẩu phê duyệt tiền khả thi dự án Tân Thuận.

Ngày 25/08/2008, Hội Đồng Quản Trị Công ty Cổ phần Công Nghệ Sao Bắc Đẩu đã  ban hành nghị quyết số 013/2008/NQ-HĐQT phê duyệt tiền khả thi dự án xây dựng Trung tâm tích hợp tại Khu chế xuất Tân Thuận.
Tổng mức đầu tư cho dự án dự kiến trên 120 tỷ đồng (bao gồm tiền thuê đất, tiền xây dựng, tiền đầu tư trang thiết bị hoàn chỉnh cho văn phòng và lab), với tổng diện tích sàn xây dựng 30.000 m2 (bao gồm văn phòng và nhà xưởng) trên tổng diện tích mặt bằng 10.000 m2 đất. Sau khi đi vào hoạt động, dự kiến mang lại doanh thu 460 tỷ đồng/năm, thu hút khoảng 300-400 nhân viên CNTT (dịch vụ và phần mềm).

Các tính toán tiền khả thi cho thấy dự án có tính khả thi và mang lại lợi nhuận cao, IRR dự kiến 21,1%, thời gian hoàn vốn là 8 năm.

Sao Bắc Đẩu

Các tin khác