1

Công ty cổ phần Công Nghệ Sao Bắc Đẩu Miền Nam nhận Giấy phép đăng ký kinh doanh.

Ngày 21/12/2016,  Công ty cổ phần Công Nghệ Sao Bắc Đẩu Miền Nam đã nhận được giấy phép đăng ký kinh doanh do Sở kế hoạch và đầu tư thành phố Hồ Chí Minh cấp và chính thức đi vào hoạt động. Tổng số vốn điều lệ là 10 tỷ đồng trong đó tỷ lệ góp của Sao Bắc Đẩu là 61% tương đương với 6.1 tỷ.
Giấy phép đăng kí kinh doanh


Các tin khác