1

Công ty Cổ phần Công nghệ Sao Bắc Đẩu ký Hợp đồng dịch vụ tư vấn với Công ty Cổ phần Chứng Khoán Sài Gòn (SSI)

Sau một thời gian tìm hiểu và lựa chọn các công ty chuyên cung cấp dịch vụ tư vấn tài chính mạnh và hiệu quả nhất trên thị trường Việt Nam, Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Công nghệ Sao Bắc Đẩu (SBD Corp.) đã chính thức phê duyệt việc ký Hợp đồng dịch vụ tư vấn với Công ty Cổ phần Chứng Khoán Sài Gòn (SSI). Ngày 16 tháng 10 năm 2007, hai bên đã đã chính thức ký hợp đồng tư vấn, theo đó, SSI sẽ cung cấp dịch vụ tư vấn cho SBD Corp trong hai giai đoạn.

Giai đoạn 1:
  SSI sẽ tiến hành khảo sát hoạt động doanh nghiệp hiện tại của SBD Corp., tư vấn cho SBD Corp. xây dựng phương án chào bán, tư vấn lập hồ sơ chào bán cổ phần cho các nhà đầu tư tổ chức (nhà đầu tư và đối tác chiến lược) theo lộ trình và nhu cầu vốn của SBD Corp.

Giai đoạn 2
: SSI sẽ tư vấn cho SBD Corp. hoàn tất thủ tục niêm yết trên sàn giao dịch hoặc trung tâm giao dịch chứng khoán theo lộ trình do Hội đồng quản trị và Đại hội đồng cổ đông của SBD Corp. phê duyệt.
 

                                                                                                            Người công bố thông tin
                                                                                    Tổng Giám Đốc Công ty Cổ Phần Công Nghệ Sao Bắc Đẩu
                                                                                                                    Trần Anh Tuấn

Các tin khác