1

Công ty cổ phần Công Nghệ Sao Bắc Đẩu hoàn tất thủ tục thoái vốn tại Skills Group và S-IMS

Ngày 10/08/2011 Công ty cổ phần Công Nghệ Sao Bắc Đẩu đã hoàn tất xong thủ tục thoái vốn tại Công ty cổ phần Skills Group và Công ty cổ phần Giải Pháp Quản Lý Tích Hợp Sao Bắc Đẩu (S-IMS).

Các tin khác