1

Công ty cổ phần Công Nghệ Sao Bắc Đẩu giải thể Văn phòng đạị diện, thành lập chi nhánh tại Đà Nẵng và bổ nhiệm Giám đốc chi nhánh.

Vừa qua, HĐQT công ty cổ phần Công Nghệ Sao Bắc Đẩu đã thông qua việc giải thể Văn phòng đại diện của Công ty tại Đà Nẵng để thành lập Chi nhánh, nội dung chi tiết như sau:
  •  Tên Chi nhánh: Chi nhánh Công ty cổ phần Công Nghệ Sao Bắc Đẩu tại Đà Nẵng
  •  Địa chỉ trụ sở Chi nhánh: 02 Quang Trung (Phòng E, Tầng 11 )-Quận Hải Châu- TP Đà Nẵng
HĐQT cũng thống nhất việc bổ nhiệm ông Đỗ Anh Tuấn làm Giám đốc chi nhánh công ty cổ phần Công Nghệ Sao Bắc Đẩu tại Đà Nẵng.

Các tin khác