1

Công ty Cổ phần Công nghệ Sao Bắc Đẩu gia hạn ngày chốt danh sách Cổ đông để lưu ký chứng khoán

Công ty Cổ phần Công nghệ Sao Bắc Đẩu công bố thông tin gia gia hạn ngày chốt danh sách cổ đông để đăng ký lưu ký chứng khoán tại Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam

Chi tiết xem tại đây

Các tin khác