1

Công ty Cổ phần Công nghệ Sao Bắc Đẩu đầu tư vào lĩnh vực cung cấp mô hình đào tạo Blended learning và sản xuất nội dung Elearning

Tận dụng các thế mạnh của thị trường Việt nam kết hợp với kinh nghiệm, công nghệ của Châu Âu. Công ty Cổ Phần Công Nghệ Sao Bắc Đẩu đã quyết định liên doanh  với eVision Group (đối tác Đan Mạch) đầu tư xây dựng một công ty thành viên chuyên cung cấp mô hình đào tạo Blended learning và sản xuất nội dung Elearning. Trong công ty mới này, Công ty Cổ Phần Công Nghệ Sao Bắc Đẩu sẽ đầu tư 30%, Công ty TNHH Netpro, một công ty con của Công ty Cổ Phần Công Nghệ Sao Bắc Đẩu sẽ chiếm 15%, còn đối tác Đan Mạch chiếm 55%.
Skills Group được thành lập với mục tiêu phát triển trở thành công ty thành công và lãi thông qua đáp ứng tốt nhu cầu của thị trường thế giới về phát triển nội dung elearning và thị trường trong nước về Blended learning. Được biết, Skills Group hiện đã xây dựng được một đội ngũ nhân lực hùng hậu gồm đội ngũ quản lý (3 người Châu Âu và 2 người Việt Nam), 20 chuyên viên thiết kế đồ họa/multimedia, 2 trainer. Các dịch vụ chính mà Skills Group cung cấp sẽ là:

- Cung cấp mô hình đào tạo Blended learning và sản xuất nội dung Elearning
- Cung cấp dịch vụ phát triển multimedia
- Cung cấp dịch vụ thiết kế và hòan chỉnh các chi tiết 3D
 

                                                                                            Người công bố thông tin
                                                              Tổng Giám Đốc Công ty Cổ Phần Công Nghệ Sao Bắc Đẩu
                       
                                                                                                     Trần Anh Tuấn

Các tin khác