1

Công ty cổ phần Công Nghệ Sao Bắc Đẩu đã gởi hồ sơ đăng ký giao dịch trên Upcom

Ngày 07/12/2016 Công ty cổ phần Công Nghệ Sao Bắc Đẩu đã gởi hồ sơ đăng ký giao dịch trên upcom lên Sở giao dịch chứng khoán Hà nội (HNX). Tuy nhiên lượng hồ sơ cuối năm khá nhiều nên việc xét duyệt sẽ mất thời gian. Công ty sẽ thông báo cho cổ đông biết ngay khi được HNX chấp thuận. Chi tiết, cổ đông vui lòng xem tại đây

Các tin khác