1

Công ty Cổ phần Công nghệ Sao Bắc Đẩu công bố về quyết định bổ nhiệm Giám Đốc Tài chính

Công ty Cổ phần Công nghệ Sao Bắc Đẩu công bố thông tin về việc bổ nhiệm ông Phạm Trần Ngọc Chương làm Giám Đốc Tài chính. Quyết định có hiệu lực kể từ ngày 15/7/2016

Chi tiết quyết định bổ nhiệm xem tại
đây

Các tin khác