1

Công ty Cổ phần Công Nghệ Sao Bắc Đẩu công bố thông tin thay đổi tên công ty con

Công ty Cổ phần Công Nghệ Sao Bắc Đẩu công bố thông tin thay đổi tên công ty con như sau:

1.Tên cũ:

- Tên đầy đủ và chính xác: Công ty cổ phần Công Nghệ Mạng Việt Thành Công
- Tên viết tắt: VTC NETWORKS JSC
- Tên tiếng Anh: VIET THANH CONG NETWORKS TECHNOLOGY JOINT STOCK COMPANY
 
2. Tên mới:
- Tên đầy đủ và chính xác: Công ty cổ phần Dịch Vụ Công Nghệ Sao Bắc Đẩu
- Tên tiếng anh: SAO BAC DAU TECHNOLOGY SERVICE JOINT STOCK COMPANY


Các tin khác