1

Công ty Cổ phần Công nghệ Sao Bắc Đẩu chính thức thay đổi vốn điều lệ

Công ty cổ phần Công Nghệ Sao Bắc Đẩu chính thức thay đổi vốn Điều Lệ tăng từ 80.000.000.000 đồng lên 82.879.070.000 đồng kể từ ngày 21/09/2015.

Thông tin chi tiết tại đây.

Các tin khác