1

Công ty Cổ Phần Công Nghệ Sao Bắc Đẩu chính thức thay đổi Giấy Phép Đăng Ký Kinh Doanh lần 11


Ngày 25/07/2016. Công ty Cổ phần Công nghệ Sao Bắc Đẩu đã nhận Giấy phép Đăng ký Kinh doanh mới (thay đổi lần 11) và chính thức tăng vốn điều lệ lên 84.879.070.000 đồng
Chi tiết xem tại đây
Các tin khác