1

Công ty cổ phần Công Nghệ Sao Bắc Đẩu bổ nhiệm nhân sự và điều chỉnh chức danh 2015.

Trong cùng ngày 30/12/2014  HĐQT Công ty cổ phần Công Nghệ Sao Bắc Đẩu đã thông qua việc bổ nhiệm và điều chỉnh chức danh 2015 như sau:

  • Bổ nhiệm ông Lê Quốc Khánh làm Phó TGĐ khối Kinh doanh khách hàng cung cấp dịch vụ.
  • Bổ nhiệm ông Nguyễn Xuân Quang làm Phó TGĐ khối Kinh doanh Miền Nam.
  • Bổ nhiệm ông Nguyễn Việt Thắng làm Phó TGĐ khối Khách hàng chiến lược.
  • Bổ nhiệm ông Nguyễn Xuân Trường làm Phó TGĐ khối Khách hàng doanh nghiệp Miền Bắc.
  • Bổ nhiệm ông  Nguyễn Trung Dũng làm Phó TGĐ phụ trách ICT Service.
  • Điều chỉnh chức danh ông Lê Hồng Phong từ Phó TGĐ Kinh Doanh thành Phó TGĐ Kinh Doanh cấp cao.

Các quyết định bổ nhiệm xem tại đây.

Các tin khác