1

Công ty Cổ phần Công Nghệ Sao Bắc Đẩu báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của cổ đông nội bộ (Ông Hà Thế Thập – Phó Tổng Giám Đốc Điều Hành)

1. Thông tin về cá nhân thực hiện giao dịch:
- Họ và tên cá nhân: HÀ THẾ THẬP
- Quốc tịch: Việt Nam
- Số CMND: 024425776 cấp ngày 11/11/2014 tại CA TP HCM
- Địa chỉ liên hệ: Lô U12b-16a, đường 22, KCX Tân Thuận, P Tân Thuận Đông, Q7, TP HCM
- Điện thoại: 0903 615999        Email: thapht@saobacdau.vn
- Chức vụ hiện nay tại công : Phó Tổng Giám Đốc Điều Hành

2. Thông tin về người nội bộ của công ty đại chúng/quỹ đại chúng là người có liên quan của cá nhân/tổ chức thực hiện giao dịch 

3. Mã chứng khoán giao dịch:

4. Các tài khoản giao dịch có cổ phiếu/ chứng chỉ quỹ nêu tại mục 3

5. Số lượng, tỷ lệ cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 14,510 cổ phiếu, chiếm tỷ lệ 0.18%.

6. Số lượng cổ phiếu đăng ký giao dịch: 14,510 cổ phiếu

7. Số lượng cổ phiếu đã giao dịch: 14,510 cổ phiếu

8. Số lượng, tỷ lệ cổ phiếu dự kiến nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: 0 cổ phiếu chiếm tỷ lệ 0%.

9. Phương thức giao dịch: Thỏa thuận

10. Thời gian  thực hiện giao dịch: 26/01/2016


Chi tiết bản cứng báo cáo kết quả giao dịch đã hoàn tất tại đây

Các tin khác