1

Công bố thông tin về việc cổ đông lưu ký chứng khoán

Ngày 01/06/2016 Công ty Cổ phần Công Nghệ Sao Bắc Đẩu đã thông báo về việc chốt danh sách cổ đông để lưu ký chứng khoán tại Trung tâm lưu ký chứng khoán và đề nghị các cổ đông có nhu cầu lưu ký chứng khoán thì gửi thông tin tài khoản chứng khoán để Công ty đề nghị Trung tâm lưu ký chứng khoán giúp thực hiện lưu ký chứng khoán cho từng cổ đông.

 

Tuy nhiên trong quá trình thực hiện thủ tục đăng ký chứng khoán với Trung tâm lưu ký chứng khoán, bộ phận thực hiện hồ sơ lưu ký của Công ty đã sơ suất trong việc gửi danh sách tài khoản của cổ đông có nhu cầu lưu ký chứng khoán cho Trung tâm lưu ký (gửi muộn hơn thời hạn quy định), do đó Trung tâm lưu ký không thể giúp Công ty lưu ký chứng khoán cho các cổ đông nữa, mà các cổ đông phải tự đi lưu ký tại Công ty chứng khoán nơi mình mở tài khoản.

Chi tiết vui lòng xem file đính kèm

Các tin khác