1

Công bố thông tin về ngày giao dịch đầu tiên trên Upcom

Được sự chấp thuận của Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội, Gần 8.5 triệu cổ phiếu của Công ty cổ phần Công nghệ Sao Bắc Đẩu sẽ lên sàn Upcom chính thức vào ngày 16/02/2017 với mã chứng khoán SBD. Giá tham chiếu trong ngày giao dịch đầu tiên là 10,000 đồng/cp. Chi tiết xin vui lòng xem thông báo đính kèm.
Thông tin tóm tắt Sao Bắc Đẩu

Các tin khác