0

Giải pháp bảo mật


Bất kỳ một doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực nào, khi đầu tư xây dựng một hệ thống CNTT hoàn chỉnh thì không thể thiếu các giải pháp về an ninh bảo mật cho hệ thống của mình. Nếu datacenter như trái tim của một hệ thống, thì các giải pháp về an ninh bảo mật là rào chắn bảo vệ trái tim ấy, bảo vệ các dữ liệu, thông tin và hệ thống của doanh nghiệp an toàn trước các truy cập trái phép từ bên ngoài lẫn bên trong doanh nghiệp.

GIẢI PHÁP XÁC THỰC NGƯỜI DÙNG 2 YẾU TỐ RSA SecurID

GIẢI PHÁP BẢO MẬT EMAIL IronPort

GIẢI PHÁP CHỐNG THẤT THOÁT DỮ LIỆU McAfee

Các tin khác