0

Bộ Giải pháp Collaboration

Truyền thông Hợp nhất  kết hợp tất cả các hình thức truyền thông doanh nghiệp thành một hệ thống hợp nhất nhằm mang lại nhiều hình thức cộng tác mới đầy mạnh mẽ. Các hệ thống truyền thông hợp nhất mọi lúc, mọi nơi ngày nay kết hợp thoại, video, dữ liệu, khả năng di động, nhắn tin, hội nghị và các ứng dụng trung tâm cuộc gọi - tích hợp cả với hệ thống điện thoại hiện tại và hệ thống thoại IP nhằm mang lại khả năng linh hoạt tối đa để giải phóng nhân viên khỏi bàn làm việc, cho phép nhân viên giao tiếp hiệu quả dù làm việc ở bất cứ đâu và nâng cao tính nhạy bén cũng như lợi nhuận.

 

GIẢI PHÁP VOICE IP

GIẢI PHÁP THUYỀN THÔNG ĐA PHƯƠNG TIỆN - DIGITAL MEDIA SUITE – DMS

GIẢI PHÁP HỘI NGHỊ TRUYỀN HÌNH CISCO TELEPPRESENCE

Các tin khác